Chuyển đến nội dung
Ga tàu điện ngầm

Franklin Avenue

44 người địa phương đề xuất ·

Gợi ý từ người dân địa phương

Mike
Mike
July 10, 2018
C Subway Line that runs on local stops and goes directly into Manhattan.
Thomas
Thomas
August 11, 2018
You can't beat having access to westside and eastside trains.
Aspen
Aspen
July 18, 2018
Subway C train to the city and Shuttle prospect park(up the escalator)
Carleton
Carleton
July 8, 2018
S SHUTTLE to Prospect Park/ Botanic Gardens C TRAIN
Sara
Sara
March 27, 2017
C line and Shuttle to Prospect Park
Heba
Heba
June 7, 2018
C stop and S shuttle stop! The A night train also stops here after 10 PM.
Mireille
Mireille
May 15, 2017
Franklin Park and various venues. Easy bar crawl.

Những điều độc đáo nên trải nghiệm gần đó

Nơi ở lân cận

Vị trí
Brooklyn, NY
Thẻ tín dụng
Do Foursquare cung cấp