Chuyển đến nội dung
Tiệm bánh

Autour D'Un Pain

1 người địa phương đề xuất ·

Gợi ý từ người dân địa phương

Florence Et France
Florence Et France
May 21, 2014
Coffee, breads, bakeries, cheeses & sandwiches. MO-FR: 7am-7pm SA-SU: 8am-7pm. ------ Cafés, pains, pâtisseries, fromages et sandwichs. LU-VE: 7.00-19.00 SA-DI: 8.00-19.00.

Những điều độc đáo nên trải nghiệm gần đó

Nơi ở lân cận

Vị trí
100 Avenue du Mont-Royal Est
Montréal, QC H2T 1N8
Số điện thoại(514) 843-0728