Chuyển đến nội dung
Phòng hòa nhạc

Lion King Productions

4 người địa phương đề xuất ·

Gợi ý từ người dân địa phương

Joshua
Joshua
April 6, 2013
Wonderful Disney musical!
Jibran
Jibran
October 12, 2012
The Lion King! - The longest running Broadway show...
Lauren
Lauren
June 3, 2013
Lion King is currently playing.
Carlos
Carlos
September 14, 2011
another great show in Broadway & highly recommend

Những điều độc đáo nên trải nghiệm gần đó

Nơi ở lân cận

Vị trí
1501 Broadway
New York, NY 10036-5601
Số điện thoại(212) 768-2170