Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Bảng điều khiển mới cho bạn cái nhìn rõ ràng về thu nhập của mình

  Dễ dàng xem lại các khoản thu nhập, tìm thông tin chi trả và tải xuống báo cáo.
  Bài viết của Airbnb, đăng ngày 8 thg 11, 2023
  Bài đọc 3 phút
  Đã cập nhật vào 8 thg 11, 2023

  Thu nhập của bạn

  Tổng hợp từ đầu năm đến nay

  Chi tiết khoản chi trả

  Tìm kiếm và bộ lọc

  Báo cáo tùy chỉnh

  Cài đặt và chứng từ

  Airbnb
  8 thg 11, 2023
  Thông tin này có hữu ích không?

  Tìm hiểu thêm các chủ đề khác