Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Hội thảo trực tuyến: cách đón tiếp người tị nạn thông qua Airbnb.org – Tiếng Pháp

  Tìm hiểu cách cung cấp nhà ở miễn phí hoặc giảm giá cho những người tị nạn đang trốn chạy khỏi Ukraine.
  Bài viết của Airbnb, đăng ngày 25 thg 3, 2022
  Video 28 phút
  Đã cập nhật vào 25 thg 3, 2022

  Điểm nhấn

  Check out the video above, and remember:

  • You can make your existing Airbnb listing available for free or at a discounted rate for refugee bookings.
  • You can also create a new listing directly through Airbnb.org that will be available for free and only visible for refugee bookings.
  • Once a person or family has been identified as in need of temporary housing, a nonprofit caseworker may help them book a stay. Alternatively, the guest may receive a booking voucher to help them book a stay on their own.

  How can I connect my town hall or an association with the Airbnb.org emergency accommodation program?

  Airbnb.org is available to Prefectures, municipalities, and associations to help meet the refugee accommodation needs identified locally. They can contact the teams via this email address: territories@airbnb.com.

  Thank you for stepping up and supporting those in need.

  Điểm nhấn

  Airbnb
  25 thg 3, 2022
  Thông tin này có hữu ích không?

  Tìm hiểu thêm các chủ đề khác