Hội thảo trực tuyến: cách đón tiếp người tị nạn thông qua Airbnb.org – Tiếng Đức

Tìm hiểu cách cung cấp nhà ở miễn phí hoặc giảm giá cho những người tị nạn đang trốn chạy khỏi Ukraine.
Bài viết của Airbnb, đăng ngày 24 thg 3, 2022
Video 20 phút
Đã cập nhật vào 24 thg 3, 2022

Điểm nhấn

Check out the video above, and remember:

  • You can make your existing Airbnb listing available for free or at a discounted rate for refugee bookings.
  • You can also create a new listing directly through Airbnb.org that will be available for free and only visible for refugee bookings.
  • Once a person or family has been identified as in need of temporary housing, a nonprofit caseworker may help them book a stay. Alternatively, the guest may receive a booking voucher to help them book a stay on their own.

Thank you for stepping up and supporting those in need.

Điểm nhấn

Airbnb
24 thg 3, 2022
Thông tin này có hữu ích không?