Cách nhận tiền chi trả khi đón tiếp khách

Tìm hiểu thông tin cơ bản về thời gian và cách thức bạn sẽ nhận được chi trả.
Bài viết của Airbnb, đăng ngày 12 thg 2, 2020
Bài đọc 3 phút
Đã cập nhật vào 21 thg 7, 2023

Điểm nhấn

Các Chủ nhà mới thường hỏi: “Làm cách nào để nhận tiền chi trả?” Airbnb giúp bạn dễ dàng nhận tiền thanh toán, hay tiền chi trả – theo cách gọi của chúng tôi – chỉ trong vài bước.

Cách nhận chi trả

Bạn được tùy ý lựa chọn phương thức nhận tiền chi trả từ việc đón tiếp khách. Các phương thức chi trả bao gồm Chi trả nhanh, chuyển khoản, PayPal, thẻ ghi nợ Payoneer, Western Union và các phương thức khác. Các lựa chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào địa điểm của Chủ nhà.

Để thiết lập, hãy chọn một phương thức chi trả trong phần Thanh toán và chi trả trong tài khoản. Phương thức bạn chọn sẽ áp dụng cho tất cả các khoản chi trả sau này, cho đến khi bạn thay đổi.

Bạn cũng cần cung cấp thông tin người nộp thuế để chúng tôi có thể phát hành đúng loại chứng từ thuế cho bạn. Bạn không chắc chắn điều này có áp dụng cho mình không? Tìm hiểu thêm về việc nhận mẫu khai thuế từ Airbnb.

Phương thức chi trả của bạn sẽ được xác minh để giúp đảm bảo tiền của bạn được chuyển thành công. Quy trình xác minh có thể kéo dài từ 2 đến 10 ngày, trừ khi bạn chọn Chi trả nhanh – phương thức được xác minh tức thì.

Bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền chi trả

Để tính khoản chi trả của bạn, hãy nhân giá theo đêm của bạn với số đêm trong đặt phòng, sau đó cộng thêm mọi khoản phí bổ sung tùy chọn cho mỗi kỳ ở (chẳng hạn như phí vệ sinh). Đây là tổng phụ của số tiền đặt phòng.

Lấy tổng phụ của số tiền đặt phòng trừ đi thuế và phí được áp dụng. Mặc dù tiền thuế có thể thay đổi tùy theo nơi bạn sống, song hầu hết các Chủ nhà đều phải trả phí dịch vụ 3%.

Nếu số tiền chi trả của bạn thấp hơn hoặc đến chậm hơn dự kiến, lý do có thể là các khoản giảm giá mà bạn đã áp dụng hoặc đặt phòng đã bị hủy hoặc thay đổi (khiến bạn phải hoàn tiền đầy đủ hoặc một phần cho khách). Một số phương thức chi trả nhất định cũng phải chịu phí giao dịch, dù nhiều phương thức không đi kèm chi phí nào khác.

Bạn sẽ được chi trả khi nào

Số tiền bạn thu được từ hoạt động đón tiếp khách sẽ được chuyển cho bạn trong khoảng 24 giờ kể từ giờ nhận phòng của khách theo đúng lịch. Thời gian chính xác tiền về tài khoản của bạn phụ thuộc vào phương thức chi trả mà bạn đã chọn.

Phương thức chi trả (nếu có) và thời gian chuyển tiền thông thường là:

  • Chi trả nhanh: 30 phút trở xuống
  • Payoneer: 24 giờ trở xuống
  • PayPal: 1 ngày làm việc
  • Western Union: 1 ngày làm việc (có thể thay đổi theo từng quốc gia/khu vực)
  • Chuyển khoản: Từ 3 đến 5 ngày làm việc
  • Chuyển khoản quốc tế: Từ 3 đến 7 ngày làm việc

Khi bạn đón tiếp khách ở dài hạn (28 đêm trở lên), Airbnb sẽ gửi khoản thu nhập của bạn theo các đợt hằng tháng, bắt đầu từ thời điểm khoảng 24 giờ sau khi khách đến. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái khoản chi trả của mình trong Lịch sử giao dịch.

Tìm hiểu thêm về cách nhận tiền chi trả

Thông tin trong bài viết này có thể đã thay đổi kể từ thời điểm được đăng tải.

Điểm nhấn

Airbnb
12 thg 2, 2020
Thông tin này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm các chủ đề khác