Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Trang điểm xếp hạng và đánh giá – phiên bản cải tiến

  Trang điểm xếp hạng được thiết kế lại với các tính năng thống kê điểm xếp hạng, sắp xếp và nhiều điểm mới khác.
  Bài viết của Airbnb, đăng ngày 8 thg 11, 2023
  Bài đọc 2 phút
  Đã cập nhật vào 8 thg 11, 2023

  Thống kê điểm xếp hạng

  Sắp xếp đánh giá

  Thông tin về người đánh giá và chuyến đi

  Airbnb
  8 thg 11, 2023
  Thông tin này có hữu ích không?

  Tìm hiểu thêm các chủ đề khác