Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tùy chọn mới cho chế độ chi trả và nhắn tin với Đồng chủ nhà

  Chia sẻ phí vệ sinh và nhắn tin qua lại với Đồng chủ nhà ngay trên Airbnb.
  Bài viết của Airbnb, đăng ngày 8 thg 11, 2023
  Bài đọc 2 phút
  Đã cập nhật vào 8 thg 11, 2023

  Chế độ chi trả cho Đồng chủ nhà

  Nhắn tin cho Đồng chủ nhà

  Airbnb
  8 thg 11, 2023
  Thông tin này có hữu ích không?

  Tìm hiểu thêm các chủ đề khác