Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vào ngày 1 và 15 hàng tháng.

  Làm thế nào để tạo trải nghiệm?

  Gửi trải nghiệm mà bạn muốn tổ chức tại airbnb.com/host/experiences.

  Sau khi bạn đã gửi trải nghiệm của mình, chúng tôi sẽ thường liên hệ với bạn sớm về việc trải nghiệm đó có phù hợp với Airbnb hay không. Đôi khi việc phản hồi có thể mất nhiều thời gian hơn, tùy thuộc vào các hoạt động liên quan đến trải nghiệm của bạn.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?