Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Xem ảnh đại diện của khách

  Xem ảnh đại diện của khách là một cách rất hay để tìm hiểu về họ. Nếu bạn không truy cập được ảnh của họ, lý do là:

  • Đặt phòng/đặt chỗ chưa được xác nhận. Bạn chỉ có thể xem được ảnh của họ sau khi họ xác nhận đặt phòng/đặt chỗ.
  • Họ không có ảnh đại diện. Dù chúng tôi đặc biệt khuyến khích khách đăng ảnh đại diện, nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc – tuy nhiên, bạn vẫn có thể yêu cầu khách phải có ảnh đại diện.

  Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thoải mái với khách của mình. Nếu ảnh của khách không hiển thị khuôn mặt hay chỉ đăng hình gì đó không mấy giúp ích, như ảnh một nhận vật hoạt hình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tiến hành hủy đặt phòng/đặt chỗ mà không bị phạt.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?