Chuyển đến nội dung
    Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
    Thông tin cập nhật về COVID-19
    Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy truy cập bảng điều khiển của bạn. Những yêu cầu đặt phòng/trải nghiệm đủ điều kiện theo chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi có thể được hủy trước khi nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm mà không bị phạt hoặc bị ảnh hưởng đến danh hiệu Chủ nhà siêu cấp của bạn.

    Đón tiếp khách có trách nhiệm

    Những bài viết về việc đón tiếp khách có trách nhiệm này có thể giúp bạn bắt đầu tìm hiểu những điều cần thiết để trở thành chủ nhà tại khu vực của mình. Mỗi bài viết đều có thông tin về các quy tắc theo tình huống và theo địa điểm cụ thể, bao gồm luật pháp, quy định, thuế, thông lệ tốt nhất và những điều cần cân nhắc khác áp dụng cho những chủ nhà đăng cho thuê trên Airbnb.