Lượt giới thiệu của khách
Câu hỏi thường gặp
Tham khảo phần giải đáp các câu hỏi thường gặp và xem các thông tin khác về chương trình trong Trung tâm trợ giúp.
Chương trình giới thiệu này có còn hiệu lực không?
Chương trình giới thiệu không còn hiệu lực và bạn không thể gửi lời mời mới.

Nếu bạn đã được gửi phiếu giảm giá trước khi chương trình kết thúc, bạn vẫn có thể sử dụng phiếu giảm giá này cho bất kỳ đặt phòng nào được thực hiện trước khi phiếu giảm giá hết hạn.

Tiền tích lũy dành cho người giới thiệu sẽ còn hiệu lực cho đến khi hết hạn. Đối với các lượt giới thiệu trước đó, bạn sẽ nhận được tiền tích lũy khi kết thúc kỳ lưu trú thành công, nếu phiếu giảm giá được sử dụng trước khi hết hạn (số tiền tích lũy dựa trên ưu đãi tại thời điểm đó).
Tôi đã giới thiệu một người bạn nhưng chưa nhận được khoản tích lũy từ lượt giới thiệu đó
Đối với các lượt giới thiệu được thực hiện sau ngày 1 tháng 10 năm 2020, Airbnb sẽ không tặng khoản tích lũy cho việc giới thiệu.