Bắt đầu đón tiếp khách với sự hỗ trợ của Rosie

Là Đại sứ Airbnb, Rosie sẽ dùng kinh nghiệm của mình để giúp các Chủ nhà mới thành công.

Sau khi bạn gửi tin nhắn, Chủ nhà đó có thể liên hệ với bạn. Họ cũng sẽ được thông báo khi bạn tạo mục cho thuê và nhận được đặt phòng đầu tiên. Tìm hiểu thêm

Rosie

Đại sứ Airbnb
4 năm đón tiếp khách
Sau khi bạn gửi tin nhắn, Chủ nhà đó có thể liên hệ với bạn. Họ cũng sẽ được thông báo khi bạn tạo mục cho thuê và nhận được đặt phòng đầu tiên. Tìm hiểu thêm