House of Siam On Tremont

9 người địa phương đề xuất,
Đóng cửa vĩnh viễn

Những điều độc đáo nên trải nghiệm gần đó

Mỗi địa điểm trên Đường mòn Tự Do
Hàu nướng trên cảng
Tour ẩm thực North End không chính xác về mặt chính trị của Boston

Người dân địa phương cũng khuyến nghị

Vị trí
592 Tremont Street
Boston, MA
South End