Chuyển đến nội dung
Rạp chiếu phim

AMC Magic Johnson Harlem 9

44 người địa phương đề xuất ·

Gợi ý từ người dân địa phương

Dustin
Dustin
July 29, 2018
Massive movie theater showing all of the current blockbusters in all forms (Standard, 3D, etc)
Mary
Mary
July 18, 2019
We love seeing movies at the Magic Johnson.
Mike & Kevin
Mike & Kevin
February 4, 2019
They have $5 Tuesdays where you can watch any movie!
Matt
Matt
February 4, 2019
Huge nearby movie theater.
Dennis
Dennis
October 21, 2017
Only movie theater in Harlem.
Jordan
Jordan
December 15, 2019
The closest 1st-run movie theater.

Những điều độc đáo nên trải nghiệm gần đó

Nơi ở lân cận

Vị trí
2309 Frederick Douglass Boulevard
Manhattan, NY 10027
Số điện thoại+1 212-665-6923
Thẻ tín dụng
Yes (incl. American Express)
Do Foursquare cung cấp