Chuyển đến nội dung
Health

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Clemente

Những điều độc đáo nên trải nghiệm gần đó

Nơi ở lân cận

Vị trí
540 East 13th Street
New York, NY 10009-3519
Số điện thoại(212) 387-7400
Trạng thái thời gian hoạt độngĐang mở cửa · Đóng cửa trong 14 phút nữa