Chuyển đến nội dung
)
Establishment

Berchtesgaden - Obersalzbergbahn

3 người địa phương đề xuất

Gợi ý từ người dân địa phương

Simon
Simon
July 14, 2014
1950's cable car to Obersalzberg, sledding in winter and summer. Short walk to Obersalzberg museum
Karin
Karin
October 23, 2015
Daytrip to Berchtesgaden, including cable car.
Nina
Nina
September 8, 2011
Obersalzbergbahn Berchtesgaden

Nơi ở lân cận

Vị trí
10 Bergwerkstraße
Berchtesgaden, BY 83471
Số điện thoại08652/2561