Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản

Bảo vệ cho mọi Chủ nhà. Mọi nhà/phòng cho thuê. Mọi lúc.

Hạng mục nào được bảo hiểm?

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản có thể chi trả lên đến 100.000.000 JPY nếu tài sản hoặc nhà/phòng cho thuê thuộc sở hữu của Chủ nhà đó bị hư hại trong thời gian khách ở. Chương trình bảo hiểm này cũng có thể chi trả khi Chủ nhà phải chịu trách nhiệm hoặc chi phí liên quan đến thiệt hại tài sản hoặc thương tích cơ thể của khách hoặc bên thứ ba.

Hạng mục nào được bảo hiểm?

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản có thể chi trả lên đến 100.000.000 JPY nếu tài sản hoặc nhà/phòng cho thuê thuộc sở hữu của Chủ nhà đó bị hư hại trong thời gian khách ở. Chương trình bảo hiểm này cũng có thể chi trả khi Chủ nhà phải chịu trách nhiệm hoặc chi phí liên quan đến thiệt hại tài sản hoặc thương tích cơ thể của khách hoặc bên thứ ba.

Hạng mục nào được bảo hiểm?

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản có thể chi trả lên đến 100.000.000 JPY nếu tài sản hoặc nhà/phòng cho thuê thuộc sở hữu của Chủ nhà đó bị hư hại trong thời gian khách ở. Chương trình bảo hiểm này cũng có thể chi trả khi Chủ nhà phải chịu trách nhiệm hoặc chi phí liên quan đến thiệt hại tài sản hoặc thương tích cơ thể của khách hoặc bên thứ ba.

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản có thể chi trả cho:

  • Các trường hợp nhà/phòng cho thuê thuộc sở hữu của Chủ nhà đó bị hư hại trong thời gian khách ở
  • Các trường hợp Chủ nhà phải chịu trách nhiệm về thương tích của khách hoặc bên thứ ba
  • Các trường hợp Chủ nhà phải chịu trách nhiệm về thiệt hại tài sản của khách hoặc bên thứ ba
  • Chi trả chi phí trong trường hợp Chủ nhà phải chịu một số chi phí nhất định liên quan đến thiệt hại tài sản hoặc thương tích cơ thể của khách hoặc bên thứ ba
  • Chi phí để khôi phục tài sản đã bị ố bẩn hoặc cần phải loại bỏ mùi khó chịu

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản không chi trả cho:

  • Tiền mặt và chứng khoán của Chủ nhà
  • Thiệt hại do Chủ nhà cố ý gây ra
  • Hao mòn hợp lý
  • Chi phí vệ sinh thông thường
Loại bảo hiểm này chỉ áp dụng cho các Chủ nhà cho thuê chỗ ở tại Nhật Bản. Chủ nhà phải có giấy phép hoặc được cho phép thực hiện hoạt động kinh doanh chia sẻ nhà theo luật hiện hành thì mới được bảo hiểm chi trả. Chủ nhà muốn được thanh toán tiền theo chương trình Bảo hiểm Chủ nhà Nhật Bản đồng ý hợp tác với Airbnb và công ty bảo hiểm, bao gồm cung cấp tài liệu về thiệt hại được yêu cầu bồi thường, và trong trường hợp hãn hữu, đồng ý cho phép kiểm tra, nếu cần.

Một số loại tài sản nhất định chỉ được bảo vệ ở mức độ hạn chế. Chủ nhà nên cất giữ hoặc mang đồ vật có giá trị đi nơi khác khi cho thuê chỗ ở và nên cân nhắc mua bảo hiểm độc lập cho các món đồ đó.

Các khoản thanh toán Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản phải tuân thủ một số điều kiện, giới hạn và điều kiện loại trừ nhất định. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang thông tin tóm tắt về Chương trình bảo hiểm Trải nghiệm.

Để yêu cầu cung cấp một bản sao của toàn bộ hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên hệ với Aon Japan Ltd. và cung cấp thông tin tài khoản Airbnb của bạn.

Cách gửi yêu cầu bồi thường

Cách gửi yêu cầu bồi thường

Đối với Chủ nhà có yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản cá nhân và/hoặc nhà/phòng cho thuê thuộc sở hữu của họ:

Đối với Chủ nhà có yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với
tài sản cá nhân và/hoặc nhà/phòng cho thuê thuộc sở hữu của họ:

Đối với Chủ nhà có yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với
tài sản cá nhân và/hoặc nhà/phòng cho thuê thuộc sở hữu của họ:

1. Thu thập bằng chứng về thiệt hại

Bằng chứng này có thể bao gồm hình ảnh, video, bản ước tính và/hoặc phiếu thu cho hạng mục.

2. Nhanh chóng liên hệ với khách thông qua Trung tâm giải quyết

Khi được nhắc chọn lý do giải quyết, vui lòng chọn: "Hạng mục bị hư hỏng hoặc bị mất". Khi đó, khách sẽ có cơ hội phản hồi. Nếu khách không phản hồi trong vòng 72 giờ, bạn có thể đề nghị Airbnb giải quyết.

3. Nhận bồi hoàn hoặc đề nghị Airbnb giải quyết

Nếu khách không muốn thanh toán toàn bộ số tiền, bạn có thể đủ điều kiện được bồi hoàn theo chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản. Sau khi bạn liên hệ với Airbnb, sẽ có một chuyên viên hỗ trợ hướng dẫn bạn hoàn tất quy trình này.

Đối với các Chủ nhà phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc
chi phí khác:


Trong trường hợp hãn hữu khi khách hoặc bên thứ ba bị thương tổn hoặc tài sản của họ bị hư hại hay mất cắp và bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc phải chịu các chi phí cần thiết để bồi thường cho họ, bạn nên liên hệ với nhóm Hỗ trợ cộng đồng. Sau khi nhận được thông tin và tài liệu đi kèm, trường hợp này sẽ được Airbnb chuyển sang công ty bảo hiểm bên thứ ba của chúng tôi và quản trị viên yêu cầu bồi thường bên thứ ba của họ.
Liên hệ với nhóm Hỗ trợ cộng đồng

Đối với các Chủ nhà phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc
chi phí khác:


Trong trường hợp hãn hữu khi khách hoặc bên thứ ba bị thương tổn hoặc tài sản của họ bị hư hại hay mất cắp và bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc phải chịu các chi phí cần thiết để bồi thường cho họ, bạn nên liên hệ với nhóm Hỗ trợ cộng đồng. Sau khi nhận được thông tin và tài liệu đi kèm, trường hợp này sẽ được Airbnb chuyển sang công ty bảo hiểm bên thứ ba của chúng tôi và quản trị viên yêu cầu bồi thường bên thứ ba của họ.
Liên hệ với nhóm Hỗ trợ cộng đồng

Giải đáp thắc mắc của bạn

Giải đáp thắc mắc của bạn

img

Bạn đã sẵn sàng cho thuê nhà trên Airbnb chưa?