Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Điều khoản pháp lý

Là công dân Trung Quốc, tôi cần biết những gì để đăng ký tài khoản Airbnb?

Airbnb operates our business in the People's Republic of China (which for these purposes, excludes Hong Kong, Macau, and Taiwan) (“China”) through Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd. (“Airbnb China”).

If you reside in China:

 • Under our Terms of Service, you'll contract with Airbnb China, except when booking a Host Service or creating a Listing outside of China—for those transactions, you'll contract with Airbnb Ireland.
 • Under our Payments Terms of Service, you’ll contract with Airbnb China except:
  • when you book a Host Service outside of China; or
  • when you create a Listing located outside of China; or
  • you book a Listing in China with a Host who is not a resident of China,
  in which case, you are contracting with Airbnb Payments UK Ltd for that transaction.
 • Under our Privacy Policy, when you contract with Airbnb China, your information will be transferred to, stored, used, and processed by Airbnb China in accordance with Chinese laws and regulations, including privacy and information disclosure laws. 

Like hotels and all businesses operating in China, Airbnb China has to comply with these local laws and regulations. Chinese government agencies require Airbnb China to disclose host and listing information relating to China listings, and guest booking and check-in information relating to reservations in China. Similar to other hospitality companies that do business in China, Airbnb China will disclose your information to Chinese government agencies without further notice to you.

If you don’t reside in China, please update the Where You Live section of your profile of your account settings.

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký