Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Nếu bạn không liên lạc được với Chủ nhà

When you have a confirmed reservation, you’ll have your Host’s email and phone number in the messaged thread for your trip. You can send them a message or pop open the Airbnb app and call them.

If you’re wondering about check-in details and instructions, you’ll find them 48 hours before the check-in date on your reservation’s itinerary page.

If all communications failed and you can’t contact your Host, contact us.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký