Chương trình Bảo vệ chủ nhà Airbnb

Bảo vệ thiệt hại tài sản lên đến 1 triệu USD cho mỗi chủ nhà và mỗi nhà/phòng cho thuê – không mất thêm chi phí.
Miễn phí đối với mọi yêu cầu đặt phòng, vào mọi thời điểm
Bất cứ khi nào khách đặt phòng và ở lại chỗ của bạn, bạn sẽ được bảo hiểm tự động bởi chương trình Bảo vệ chủ nhà của chúng tôi.
Quan tâm và toàn diện
Bảo vệ thiệt hại tài sản trị giá lên đến 1 triệu USD nếu bạn cần – mức bảo hiểm có một không hai trong ngành du lịch. Chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng.

Chúng tôi luôn ở bên bạn với chuơng trình Bảo vệ chủ nhà

Chúng tôi cam kết tạo ra một cộng đồng an toàn và đáng tin cậy trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp một nền tảng nhắn tin và một công cụ giải quyết khiếu nại trực tuyến cho phép bạn truyền đạt bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào tới khách và nhận phản hồi từ khách. Nếu khách không thể hoặc không muốn trả tiền bồi thường, chương trình Bảo vệ chủ nhà của chúng tôi sẽ trợ giúp.
Phạm vi bảo vệ của chương trình thế nào?
 • Thiệt hại đối với chỗ ở của chủ nhà (nhà, căn hộ, phòng, tài sản)
 • Mỗi nhà/phòng cho thuê Airbnb ở mỗi quốc gia
  Các khoản thanh toán được thực hiện thông qua chương trình Bảo vệ chủ nhà tuân thủ Điều khoản và điều kiện của chương trình Bảo vệ chủ nhà của chúng tôi.
   Nếu xảy ra thiệt hại, bạn cần cung cấp tài liệu (ảnh, biên lai, v.v.) như một phần của quy trình giải quyết. Vui lòng xem lại Điều khoản và điều kiện của chương trình Bảo vệ chủ nhà để biết các điều kiện, giới hạn và loại trừ áp dụng.
   Nội dung nào không thuộc phạm vi bảo vệ?
   • Yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản từ bên thứ ba (những người được bảo vệ bởi Bảo hiểm cho chủ nhà của chúng tôi)
   • Thiệt hại đối với các khu vực chung của tòa nhà không phải là một phần của nhà/phòng cho thuê
   • Tiền mặt và tiền đặt cọc
   • Thiệt hại do thú cưng gây ra
   • Thiệt hại do hao mòn thông thường
    Một số tài sản nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tác phẩm nghệ thuật; đồ cổ, bao gồm cả đồ nội thất và trang sức; thảm có giá trị, đồ sưu tầm; và các tài sản khác có thể có mức bảo vệ hạn chế hơn trong phạm vi chương trình Bảo vệ chủ nhà.
    Bạn cần báo cáo thiệt hại tài sản?
    Vui lòng liên hệ với chúng tôi để báo cáo thiệt hại tài sản.
    Chương trình Bảo vệ chủ nhà không phải là hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bạn mong muốn được bảo vệ ngoài phạm vi chương trình Bảo vệ chủ nhà, Airbnb chân thành khuyến khích bạn mua loại bảo hiểm mà sẽ đài thọ cho bạn và tài sản của bạn đối với những tổn thất do khách gây ra trong trường hợp tổn thất của bạn không nằm trong các điều khoản của chương trình Bảo vệ chủ nhà.
    Bạn đã sẵn sàng nhận khách chưa?
    Thực hiện bước tiếp theo để kiếm thêm tiền với nhà của bạn.
    Tìm hiểu thêm
    Thông tin thêm về chương trình Bảo vệ chủ nhà của chúng tôi