Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Làm cách nào để báo cáo trường hợp phân biệt đối xử với Airbnb?

Airbnb’s nondiscrimination policy was created to protect our community, and we take reports of discrimination very seriously.

To report content from Airbnb profiles, listings, or messages that you believe violates our nondiscrimination policy, click or tap the flag icon .

To report a message while using the Airbnb app, tap the more icon , then tap Report.

To report an in-person incident, or to send a detailed report, contact us. Please provide specific details and identify the person you believe has violated the nondiscrimination policy.

Note: In an emergency, or if your personal safety is threatened, contact local police or emergency services immediately.

What we do with reports

Our community support team investigates reports and may follow up for additional documentation. If needed, we’ll also offer personalized, hands-on booking support to find you a different place to stay.

If someone has violated our nondiscrimination policy we will take corrective action. This can include warnings, suspension, or account removal.

Please note that, for privacy reasons, we’re unable to share the outcomes of these investigations.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký