Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Liên kết Facebook và Google với Airbnb

Depending on your privacy settings, connecting your Facebook or Google account to Airbnb allows you to see how you're connected to others on those accounts, either directly or through mutual friends. Your social accounts will also highlight your Airbnb activity, which may include your username, profile photo, and recent locations you visited, to your friends on your social accounts who are also on Airbnb.

Kết nối tài khoản Facebook và Google của bạn

  1. Vào mục Tài khoản
  2. Nhấp vào Đăng nhập và bảo mật
  3. Truy cập vào Tài khoản mạng xã hội, chọn Kết nối bên cạnh mỗi tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn

Để ngắt kết nối, hãy làm theo các bước và chọn Ngắt kết nối bên cạnh mỗi tài khoản bạn muốn tắt.

After disconnection

When you turn a Facebook or Google account off, your Airbnb account remains connected to that account. However, your Airbnb activity won't be shared with that account’s friends on Airbnb.

Your public Airbnb activity, such as wishlists you've created or reviews you've written, will still be shown to other people on Airbnb.

If you've enabled a Facebook or Google account but don't see any connections, it might be that your friends from that account aren't active yet on Airbnb. 

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký