Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Mẹo an toàn dành cho Chủ nhà

Hosting guests from all over the world should be fun, rewarding, and safe. 

Interact on Airbnb

For your safety, always pay and communicate on Airbnb. And use Airbnb’s messaging system to get to know your guests and share expectations about your space.

Help guests know what to expect

Complete your house rules and guest manual and include anything you’d like people to know before they book—ex: whether (or where) smoking is allowed, or if certain areas are off-limits. 

Make sure you’re covered

Talk to your insurance provider about adding an extra layer of protection with your own renter’s or homeowner’s insurance.

Responsible hosting 

Hosting offers rich experiences, but it comes with a certain level of commitment. Learn more about how to be a Host in your region.

In an emergency situation, or if your personal safety is threatened, contact local police or emergency services immediately.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký