Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Tôi đã khiếu nại về một khoản phí từ Airbnb với ngân hàng của mình, tôi cần làm gì tiếp theo?

When someone disputes a charge with their bank, a dispute process called a chargeback is initiated.

What’s a chargeback?

A chargeback is a formal payment dispute initiated by a consumer with their bank.

Chargebacks are usually filed by someone when they’ve noticed what they believe to be an unauthorized, incorrect, or unexpected charge on their account.

If you’ve filed a chargeback, you’ll need to contact your bank for more details on how their particular process works.

What happens once a chargeback has been filed and the dispute process begins?

Once a chargeback has been filed, it can take up to 90 days for the bank to resolve it. You can check the status of this process, or cancel it, by working with your bank.

While the chargeback process is ongoing, your bank may temporarily deposit the disputed amount into your account—it’s important to note that this amount comes directly from your bank, not Airbnb. If it’s determined that the charge from Airbnb was valid, then these funds may be taken back by the bank.

Will I still be refunded by Airbnb if I disputed a charge?

When a chargeback is filed, Airbnb is no longer able to resolve the dispute with you directly, and any refund you receive will come from your bank and not from Airbnb.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký