Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Tạo một mã duy nhất áp dụng cho Đan Mạch

For the tax years 2021 and onwards, Hosts in Denmark are required to create a unique code with the Danish tax authorities (Skat.dk) to share basic information for income tax purposes.

If you host or co-host an active listing in Denmark, you can create this unique code by following the instructions under Taxes in your account:

  1. Log in to your Host account using a web browser (not the Airbnb app)
  2. Click or tap on your profile and select Account
  3. On the Account page, select Taxes
  4. Click or tap Get started in the notification or Tax benefits section
  5. Click or tap Continue to Skat.dk
  6. Enter the NemID/MitID associated with your CPR on the Danish tax site
  7. Airbnb will automatically save this unique code to your account

Find out more about NemID and MitID.

Please complete the code generation flow within 30 minutes of clicking Continue to Skat.dk. If your session times out, you will need to start over on step 4 above.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký