Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Kiểm soát thời gian bạn đón tiếp khách

  Tận dụng tính linh hoạt của Airbnb để đón tiếp khách bất cứ khi nào bạn muốn.
  Bài viết của Airbnb, đăng ngày 15 thg 3, 2019
  Video 2 phút
  Đã cập nhật vào 7 thg 1, 2022

  Điểm nhấn

  • As a host, you set your own hosting schedule

  • You can limit how many nights guests are able to stay

  • You have full control of when and how you host

  • Discover more in our complete guide to discovering the world of hosting

  Just because you decide to list your space on Airbnb doesn’t mean you’re locked in to hosting all year. Whether you want to host one night a year, one week a month, only on weekends, or all the time, the choice is yours. Some hosts prefer to have guests stay only when they are there, while others only list their space when they're gone. Whatever your preference, Airbnb lets you decide when you want to share your space, how long guests can stay, and if you need breaks between bookings.

  Điểm nhấn

  • As a host, you set your own hosting schedule

  • You can limit how many nights guests are able to stay

  • You have full control of when and how you host

  • Discover more in our complete guide to discovering the world of hosting

  Airbnb
  15 thg 3, 2019
  Thông tin này có hữu ích không?

  Tìm hiểu thêm các chủ đề khác