Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Người tổ chức trải nghiệm

Hủy đặt chỗ với tư cách Người tổ chức Trải nghiệm

We understand that sometimes life gets in the way. Yet cancellations can be very disruptive for guests and should be avoided, if possible. 

If one of your Experiences has to be canceled and it’s not because of Weather or Emergencies or safety issues, you may be charged a cancellation fee.

Weather

If your Experience takes place outdoors, you may cancel if weather conditions create an unsafe or uncomfortable environment for your guests. You won't be charged a penalty fee. We may contact you for documentation to verify weather-related claims.

Emergencies or safety issues

We understand that emergencies happen. We don’t apply penalties for cancellations under the Extenuating Circumstances Policy, or for cancellations made for valid safety reasons.

Cancellation penalties

Penalties may apply if you cancel an Experience that’s already been booked by a guest.

We may charge a fee of up to 20% of the booking value of the canceled Experience, which we will deduct from an upcoming payout. We’ll notify you if a fee will be charged before you complete a cancellation.

Frequent cancellations, or no-shows, are a violation of our Terms of Service and may result in removal of your Experience from Airbnb.

Canceling an Experience

To cancel one of your Experiences, locate it in your calendar, and select Cancel Experience. Your guests will receive a notification and a full refund.

Rebooking on a different date or time

If you and your guests agree to an alternate time, contact us to let us know after you cancel. We’ll verify that your guests have agreed, and remove any penalty that was applied.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký