Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Tôi có thể thiết lập phương thức chi trả nào cho các khu căn hộ dành cho nhiều gia đình?

If you own or manage an Airbnb-friendly building or directly hosted units, there are different rules for your payout methods.

Building commission for Airbnb-friendly buildings

If you own or manage a property that’s enrolled in the Airbnb Friendly Buildings program, you can select a building commissions percentage. Building commission is shared revenue that Airbnb-friendly buildings may request as part of resident hosting. It’s calculated as a percentage of resident hosting profit and can can only be paid out to a single payout method per property.

To update your building commission payout method:

  1. From the All properties page, click on the property you want to update
  2. Select Property Settings
  3. Click on the Payout methods tab and select the appropriate payout method

Listing revenue from directly hosted units

If you own or manage a property that has vacant units listed on Airbnb, you can create payout settings for your listing revenue, which is income from units hosted directly by a property. These payouts follow the same guidelines as host payouts, and can be split between multiple accounts. Find out how to set up payout methods and how you can split your payout between different methods for directly hosted listings

Learn more about Airbnb for Real Estate or join the Airbnb Friendly Building program.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký