Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Tiền chi trả cho nhà/phòng Luxe

Luxe Payout Schedule

As a Luxe Host, your payout schedule is as follows:

 • 1st Payout: The 1st Payout is released 72 hours after the reservation is confirmed*. It amounts to half of the total booking value minus Airbnb Luxe commission.

  If the reservation dates fall after the cancellation cut-off date, 100% of your payout (Total booking value minus Airbnb Luxe commission) is paid to you 72 hours after the reservation is confirmed.

  • 2nd Payout: The 2nd Payout is released 72 hours after your cancellation policy cut-off date. It amounts to half of the total booking value.

  Keep in mind that depending on your payout method, there may be additional processing time before your funds finally settle into your account. Read more about payment methods and processing times below.

  Alterations to a Reservation

  If any changes are made to a reservation, the payout schedule for those adjustments will vary depending on the timing of the alteration and your Cancellation policy.

  • If an alteration is made before your first payout is sent (which is less than 3 days after the booking was confirmed), your first and second payout amounts will be adjusted to reflect the new total booking value for the reservation. The payout schedule will follow the standard payout schedule described above.
  • If an alteration is made 3 or more days after the booking was confirmed, but before your cancellation policy window, the 2nd payout will be adjusted to reflect the alteration.
  • If an alteration is made after your cancellation policy window, any additional payout or adjustment for the change will be released 24 hours after the check-in date.
  • If an alteration is made after the check-in date, any additional payout or adjustment will be released and reflected in your Airbnb account 24 hours after approval of the alteration.

  Hướng dẫn thiết lập phương thức chi trả

  1. Chuyển đến Tài khoản > Thanh toán và chi trả > Chi trả
  2. Nhấp vào Thiết lập phương thức chi trả (hoặc Thêm phương thức chi trả, nếu bạn đã thiết lập phương thức chi trả từ trước)
  3. Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn để tìm phương thức chi trả mà bạn có thể sử dụng.
  4. Chọn loại phương thức chi trả bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào Tiếp tục
  5. Thêm thông tin được yêu cầu, sau đó nhấp vào Tiếp theo

  Nếu bạn đã thiết lập nhiều phương thức chi trả, bạn có thể đặt một phương thức chi trả làm mặc định.

  Thêm Quy tắc phân bổ thanh toán khoản chi trả

  Nếu trên tài khoản của bạn có nhiều phương thức chi trả, bạn có thể thiết lập quy tắc phân bổ thanh toán khoản chi trả để gửi tiền đến các tài khoản khác nhau tùy theo Mục cho thuê có khách đặt.

  1. Chọn Tài khoản
  2. Chọn Thanh toán và chi trả
  3. Chọn tab Chi trả
   1. Hãy đảm bảo bạn đã nhập nhiều phương thức chi trả và các phương thức này đều không ở trạng thái "Đang chờ xử lý"; nếu bạn chưa có hoặc mới chỉ nhập một phương thức chi trả, tùy chọn thêm quy tắc phân bổ thanh toán sẽ không hiển thị
  4. Chọn Thêm quy tắc phân bổ thanh toán khoản chi trả
  5. Từ menu thả xuống, chọn mục cho thuê mà bạn muốn áp dụng quy tắc phân bổ thanh toán và phương thức thanh toán mà bạn muốn phân bổ tiền chi trả cho mục cho thuê này
   1. Bạn có thể tách các khoản thanh toán cho một mục cho thuê thành 2 tài khoản: Chọn Thêm phần chi trả bên dưới menu thả xuống thứ hai, khi đó bạn sẽ thấy tùy chọn để tách khoản chi trả về 2 tài khoản khác nhau, kèm theo tỷ lệ phần trăm có thể chỉnh sửa cho từng tài khoản

  Lưu ý: Tiền thuế thu hộ sẽ chỉ được gửi về phương thức chi trả chính và sẽ không tuân theo quy tắc phân bổ thanh toán khoản chi trả nào được thiết lập trong tài khoản của bạn.

  Selecting a payout method

  You can choose from a variety of payout method types. For more information, please visit adding a payout method.

  Processing Times

  Additional processing times may impact when your funds become available, and these processing times may vary depending on the payout method you choose. For more information on average processing times, please refer to average processing times.

  Taxpayer Information

  If you received a request to submit your taxpayer information and haven't provided it yet, your payouts may have been or may be suspended, and withholding taxes will apply. To remove the suspension, please provide your taxpayer information.

  Once we receive your information and determine that withholding is not required, we'll stop withholding from your future payouts. However, any amounts that have already been withheld and remitted to the IRS cannot be returned to you by Airbnb.

  The total amount withheld will be included on any tax forms issued to you so that you may account for these withholdings on your income tax return. We encourage you to consult a tax advisor if you need assistance in accounting for any withholdings that have been remitted to the IRS on your behalf.

  To learn more regarding taxpayer information, visit why Airbnb is requesting your taxpayer information.

  Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

  Bài viết liên quan

  Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
  Đăng nhập hoặc đăng ký