Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Trải nghiệm trực tuyến là gì?

  Trải nghiệm trực tuyến là các phiên video tương tác được truyền trực tiếp và giới hạn ở quy mô nhóm nhỏ. Trải nghiệm trực tuyến mang đến cho bạn cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia tổ chức trải nghiệm, tương tác trực tuyến và là một cách tuyệt vời để kết nối với mọi người trên khắp thế giới.

  Sự khác biệt giữa trải nghiệm tham gia trực tiếp và trải nghiệm trực tuyến

  Trải nghiệm trực tuyến được tổ chức trên Zoom. Zoom là một nền tảng đám mây của bên thứ ba dành cho việc tổ chức hội thảo qua video và có thể được sử dụng trên máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động.

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Giống như các trải nghiệm tham gia trực tiếp, trải nghiệm trực tuyến phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, trải nghiệm trực tuyến cũng phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung.

  Đánh giá của khách

  Khách có 30 ngày để viết đánh giá sau khi trải nghiệm kết thúc. Họ có thể để lại phản hồi riêng cho người tổ chức và phản hồi công khai cho các khách sau này tham khảo. Đọc thêm về quy trình đánh giá đối với trải nghiệm tham gia trực tiếp và trải nghiệm trực tuyến.

  Thay đổi đặt chỗ

  Bạn có thể hủy muộn nhất là 7 ngày trước khi trải nghiệm bắt đầu hoặc trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt, hoặc thay đổi đặt chỗ muộn nhất 72 giờ trước khi trải nghiệm bắt đầu. Chính sách thay đổi các đặt chỗ hiện có áp dụng như nhau đối với cả Trải nghiệm trực tuyến và Trải nghiệm tham gia trực tiếp của Airbnb.

  Định giá

  Trải nghiệm trực tuyến được định giá mặc định là cho một người. Khách nên đặt chỗ cho từng người có tham gia trải nghiệm. Tuy nhiên, nếu người tổ chức cho phép nhiều khách tham gia trên mỗi thiết bị, họ có thể nói rõ trên trang trải nghiệm, trong phần Bạn sẽ làm gìCách tham gia.

  Hoàn tiền

  Đối với trải nghiệm trực tuyến, khách được hoàn tiền đầy đủ nếu có bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào khi tham gia trải nghiệm, ví dụ như sự cố âm thanh hoặc video trên thiết bị của khách hoặc của người tổ chức. Bạn có thể đọc toàn bộ chính sách hoàn tiền trong bài viết về Chính sách hoàn tiền cho khách đặt trải nghiệm.

  Trung tâm giải quyết

  Nếu bạn cần gửi, yêu cầu hoàn tiền hoặc thanh toán cho các dịch vụ bổ sung với người tổ chức hoặc khách, chẳng hạn như yêu cầu hoàn tiền ngoài chính sách hủy, hãy sử dụng Trung tâm giải quyết.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan