Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Với tư cách là chủ nhà, hình thức phạt nào sẽ được áp dụng nếu tôi hủy đặt phòng?

  Việc hủy đặt phòng làm gián đoạn kế hoạch của khách và ảnh hưởng đến sự tin tưởng vào cộng đồng Airbnb. Do đó, Chủ nhà nên hoàn thành tất cả các đặt phòng đã được xác nhận. Nếu Chủ nhà hủy đặt phòng, các hệ quả sau đây sẽ được áp dụng trừ những trường hợp được mô tả dưới đây. Nếu Chủ nhà không thể hoàn thành một đặt phòng vì bất kỳ lý do gì, chính họ (không phải khách) có trách nhiệm hủy kịp thời để khách có thể điều chỉnh kế hoạch.

  Phí hủy

  Bạn sẽ bị tính phí nếu hủy một đặt phòng đã được xác nhận. Thông thường, chúng tôi khấu trừ khoản phí đó vào lần chi trả đầu tiên cho bạn sau lượt hủy đó. Số tiền khấu trừ sẽ phụ thuộc vào thời điểm bạn chấp nhận đặt phòng và việc bạn hủy sớm bao lâu trước thời điểm nhận phòng:

  • Nếu bạn hủy muộn nhất là 7 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ khấu trừ 50 USD từ khoản chi trả tiếp theo cho bạn
  • Nếu bạn hủy muộn hơn 7 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ khấu trừ 100 USD từ khoản chi trả tiếp theo cho bạn

  Phí hủy này có thể được miễn trong một số trường hợp khác.

  Lịch không còn trống/bị chặn

  Nếu bạn hủy một đặt phòng đã xác nhận, lịch của bạn có thể bị chặn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể chấp nhận yêu cầu đặt phòng khác trùng lịch với đặt phòng đã hủy.

  Đánh giá công khai

  Nếu bạn hủy trước ngày nhận phòng, trên hồ sơ mục cho thuê của bạn sẽ có một đánh giá tự động được đăng lên, cho biết là bạn đã hủy một lượt đặt phòng. Dù không thể xóa các đánh giá này, nhưng bạn vẫn có thể viết phản hồi công khai để giải thích rõ lý do bạn cần hủy.

  Nếu bạn hủy vào hoặc sau ngày nhận phòng, khách được quyền để lại đánh giá trên hồ sơ mục cho thuê của bạn.

  Tạm ngưng và vô hiệu hóa tài khoản

  Nếu bạn hủy từ 3 đặt phòng trở lên trong vòng một năm, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa mục cho thuê của bạn.

  Danh hiệu Chủ nhà siêu cấp

  Để giữ vững danh hiệu Chủ nhà siêu cấp, bạn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu đối với Chủ nhà siêu cấp trong mỗi kỳ đánh giá, trong đó có yêu cầu duy trì tỉ lệ hủy từ 1% trở xuống.

  Trường hợp không áp dụng các hệ quả

  Các hệ quả được nêu trong bài viết này có thể không áp dụng trong một số trường hợp có hạn. Tìm hiểu thêm về các trường hợp không áp dụng hệ quả.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan