Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Thay đổi ngày hoặc thời gian đặt Trải nghiệm

  You booked an Experience, but the date or time no longer works for you? Don’t worry, you don’t have to miss out! You may be able to change your reservation, depending on your Host’s availability and their cancellation policy.

  You’ll be able to review any changes in the total cost before you finalize the change.


  Để đổi lịch sang ngày hoặc thời gian khác:

  1. Vào mục Chuyến đi rồi nhấp vào Trải nghiệm mà bạn muốn thay đổi
  2. Nhấp vào Thay đổi hoặc hủy
  3. Trong phần Thay đổi ngày hoặc thời gian, nhấp vào Tiếp theo
  4. Tìm ngày hoặc thời gian mới rồi nhấp vào Chọn
  5. Nhấp vào Xác nhận thay đổi
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan