Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Hủy đặt phòng

  Kế hoạch của bạn đã thay đổi và bây giờ bạn cần hủy đặt phòng của mình. Không thành vấn đề. Bạn có thể vào mục Chuyến đi để hủy hoặc thay đổi thông tin đặt phòng.

  Để hủy đặt phòng/đặt chỗ:

  1. Vào mục Chuyến đi và chọn chuyến đi mà bạn muốn hủy
  2. Nhấp vào Hiển thị thêm kế hoạch chuyến đi, sau đó nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết
  3. Nhấp vào Thay đổi hoặc hủy
  4. Nhấp vào Hủy đặt phòng/đặt chỗ

  Yêu cầu hoàn tiền trong thời gian ở

  Nếu bạn gặp phải một vấn đề nào đó trong thời gian ở, bạn có thể yêu cầu Chủ nhà khắc phục vấn đề đó, yêu cầu hoàn tiền một phần hoặc yêu cầu hủy đặt phòng để được hoàn tiền đầy đủ. Bạn cần gửi yêu cầu trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện vấn đề, còn Chủ nhà sẽ có 1 giờ để trả lời. Nếu Chủ nhà từ chối hoặc không phản hồi, bạn có thể yêu cầu Airbnb can thiệp để giúp giải quyết.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan