Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Chính sách trường hợp bất khả kháng và đại dịch vi-rút corona (COVID-19)

  Cập nhật Ngày 1 tháng 10 năm 2020

  Ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát vi-rút corona, còn gọi là COVID-19, là đại dịch toàn cầu. Kể từ đó, sự bùng phát dịch đã phát triển nhanh chóng và các chính phủ trên toàn thế giới đã phải gấp rút hành động để làm chậm sự lây lan của COVID-19.

  Để ứng phó với tình hình này, chúng tôi bổ sung quy định sau đây liên quan đến đại dịch COVID-19 vào chính sách trường hợp bất khả kháng nhằm giúp bảo vệ và mang đến sự an tâm cho cộng đồng của mình. Vui lòng theo dõi trang này để biết các nội dung cập nhật về phạm vi áp dụng của chính sách.

  Mẹo: Nếu bạn là khách, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn hủy và hoàn tiền bằng cách truy cập trang Chuyến đi và chọn chuyến đi của bạn – tìm hiểu cách thực hiện. Nếu bạn là chủ nhà/người tổ chức, bạn sẽ tìm thấy thông tin trong bảng điều khiển đón tiếp khách.

  Tóm tắt

  Những yêu cầu đặt phòng và đặt chỗ Trải nghiệm Airbnb được thực hiện vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020 có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm nằm trong khoảng thời gian 45 ngày tới kể từ ngày hôm nay đều thuộc phạm vi áp dụng của chính sách này và có thể được phép hủy trước khi nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm. Khách sẽ có nhiều tùy chọn hủy và hoàn tiền khi hủy, trong khi chủ nhà/người tổ chức có thể hủy mà không bị tính phí hoặc bị ảnh hưởng đến danh hiệu Chủ nhà siêu cấp của họ. Airbnb sẽ hoàn tiền hoặc cung cấp khoản tích lũy đã bao gồm toàn bộ phí dịch vụ cho các yêu cầu hủy đủ điều kiện. Để hủy theo chính sách này, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận các dữ kiện của, và/hoặc cung cấp tài liệu bổ trợ cho, trường hợp bất khả kháng của mình.

  Chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức sẽ được áp dụng như bình thường đối với các đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện sau ngày 14 tháng 3 năm 2020.

  Các yêu cầu hủy sẽ được xử lý theo phạm vi áp dụng của trường hợp bất khả kháng có hiệu lực tại thời điểm gửi yêu cầu, và các đặt phòng/đặt chỗ đã bị hủy rồi sẽ không được xem xét lại.

  Nếu đặt phòng/đặt chỗ đã bắt đầu rồi (đã quá thời điểm nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm), trường hợp bất khả kháng này sẽ không áp dụng.

  Các đặt phòng/đặt chỗ trong nội địa Trung Quốc đại lụcđặt phòng Luxe hoặc Luxury Retreats được áp dụng chính sách khác.

  Những yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ đủ điều kiện

  Yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020

  Những yêu cầu đặt phòng và đặt chỗ Trải nghiệm Airbnb được thực hiện vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020 có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm nằm trong khoảng thời gian 45 ngày tới kể từ ngày hôm nay có thể được phép hủy trước khi nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm. Điều này có nghĩa là khách sẽ được hoàn tiền đầy đủ bằng tiền mặt hoặc nhận khoản tích lũy tương đương với số tiền họ đã thanh toán (trong trường hợp áp dụng khoản tích lũy) khi hủy theo chính sách này, chủ nhà/người tổ chức có thể hủy theo chính sách này mà không bị tính phí hoặc bị ảnh hưởng đến danh hiệu Chủ nhà siêu cấp của họ, và Airbnb sẽ hoàn lại, hoặc cấp khoản tích lũy đã bao gồm mọi khoản phí dịch vụ.

  Những yêu cầu đặt phòng và đặt chỗ Trải nghiệm Airbnb được thực hiện vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020 và còn hơn 45 ngày nữa kể từ ngày hôm nay mới đến ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm hiện không đủ điều kiện được áp dụng chính sách về các trường hợp bất khả kháng liên quan đến dịch COVID-19. Chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức sẽ được áp dụng như thường lệ.

  Nếu một đặt phòng/đặt chỗ đã bắt đầu rồi (đã quá thời điểm nhận phòng hoặc bắt đầu trải nghiệm), trường hợp bất khả kháng này sẽ không áp dụng.

  Đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện sau ngày 14 tháng 3 năm 2020

  Những đặt phòng và đặt chỗ Trải nghiệm Airbnb được thực hiện sau ngày 14 tháng 3 năm 2020 sẽ không đủ điều kiện được áp dụng theo chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp khách hoặc chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm hiện đang bị nhiễm COVID-19. Các trường hợp liên quan đến COVID-19 không đủ điều kiện được áp dụng bao gồm: gián đoạn giao thông và hủy chuyến; khuyến cáo và quy định hạn chế đi lại; khuyến cáo bảo vệ sức khỏe và cách ly; các thay đổi đối với luật hiện hành; và các lệnh khác của chính phủ như lệnh di tản, đóng cửa biên giới, cấm cho thuê ngắn hạn và các yêu cầu ở yên tại chỗ. Chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức sẽ được áp dụng như thường lệ.

  Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi nhằm mục đích bảo vệ khách và chủ nhà/người tổ chức khỏi các trường hợp không lường trước được phát sinh sau khi đã đặt phòng/đặt chỗ. Kể từ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, chính sách trường hợp bất khả kháng không còn được áp dụng nữa vì COVID-19 và những hậu quả của đại dịch này không còn là điều không lường trước được hoặc ngoài dự kiến. Hãy nhớ xem xét kỹ chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức khi đặt phòng/đặt chỗ và cân nhắc lựa chọn phương án linh hoạt.

  Phương thức áp dụng

  Nếu bạn là khách, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn hủy và hoàn tiền bằng cách truy cập trang Chuyến đi và chọn chuyến đi của bạn – tìm hiểu cách thực hiện. Nếu bạn là chủ nhà/người tổ chức, bạn sẽ tìm thấy thông tin trong bảng điều khiển đón tiếp khách.

  Thông tin cập nhật và tài nguyên về vi-rút corona

  Chúng tôi đã tập hợp các bài viết hỗ trợ cộng đồng trong thời gian này ở Trung tâm tài nguyên. Bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất về biện pháp ứng phó với COVID-19 của chúng tôi, từ các nội dung cập nhật chính sách đến tài nguyên hỗ trợ dành cho chủ nhà/người tổ chức và khách.

  Bạn cũng có thể tham khảo chính sách trường hợp bất khả kháng để tìm hiểu về phạm vi áp dụng đối với các trường hợp không liên quan đến COVID-19.

  Chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên cộng đồng lưu ý đến sự tôn trọng, hòa nhập và chính sách không phân biệt của chúng tôi khi tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng.

  Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét việc áp dụng chính sách này. Vui lòng theo dõi trang này để biết các nội dung cập nhật và thông tin mới.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan