Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Chính sách cộng đồng

Chính sách trường hợp bất khả kháng và đại dịch vi-rút corona (COVID-19)

Lưu ý: Từ ngày 31 tháng 5 năm 2022, chúng tôi đã cập nhật phạm vi áp dụng liên quan đến COVID-19 trong chính sách trường hợp bất khả kháng:

• Đối với trường hợp đặt phòng/đặt chỗ vào hoặc sau ngày 31 tháng 5 năm 2022, các trường hợp liên quan đến COVID-19 dưới đây không còn thuộc phạm vi áp dụng. Chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức trải nghiệm sẽ được áp dụng như thường lệ.

• Đối với trường hợp đặt phòng/đặt chỗ trước ngày 31 tháng 5 năm 2022, các trường hợp liên quan đến COVID-19 dưới đây vẫn sẽ tiếp tục thuộc phạm vi áp dụng.

Đặt phòng Luxeđặt phòng/đặt chỗ trong nước tại Hàn Quốc được áp dụng chính sách khác.

Cập nhật ngày 31 tháng 5 năm 2022

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng bùng phát vi-rút corona, còn gọi là COVID-19, là đại dịch toàn cầu. Kể từ đó, dịch đã bùng phát với diễn biến rất nhanh và chính phủ các nước trên toàn thế giới đã phải gấp rút hành động để làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Nhằm ứng phó với tình hình này, chúng tôi đã bổ sung quy định về phạm vi áp dụng liên quan đến đại dịch COVID-19 vào chính sách trường hợp bất khả kháng để giúp bảo vệ và mang đến sự an tâm cho cộng đồng của mình.

Mẹo: Nếu bạn là khách, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn hủy và hoàn tiền khi truy cập trang Chuyến đi và chọn chuyến đi của bạn – tìm hiểu cách thực hiện. Nếu bạn là Chủ nhà/Người tổ chức, bạn sẽ tìm thấy thông tin trong bảng điều khiển đón tiếp khách.

Tóm lược

Các trường hợp thực hiện đặt phòng và đặt chỗ Trải nghiệm Airbnb vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020 và có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm trong vòng 45 ngày kể từ hôm nay đều thuộc phạm vi áp dụng của chính sách này và có thể được phép hủy trước khi nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm. Khi hủy, khách sẽ có các tùy chọn hủy và hoàn tiền, trong khi Chủ nhà/Người tổ chức có thể hủy mà không bị tính phí hay bị ảnh hưởng đến danh hiệu Chủ nhà siêu cấp của họ nếu họ có thể cung cấp bằng chứng hợp lệ cho thấy họ đủ điều kiện. Airbnb sẽ hoàn tiền cho bạn hoặc cung cấp khoản tích lũy đã bao gồm toàn bộ phí dịch vụ cho các yêu cầu hủy đủ điều kiện. Để hủy theo chính sách này, bạn sẽ phải cam kết thông tin là thật và/hoặc cung cấp giấy tờ chứng minh cho trường hợp của mình.

Chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức trải nghiệm sẽ được áp dụng như thường lệ đối với các đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện sau ngày 14 tháng 3 năm 2020 và trước ngày 31 tháng 5 năm 2022, trừ trường hợp khách hoặc Chủ nhà/Người tổ chức nhiễm COVID-19.

Đối với trường hợp đặt phòng/đặt chỗ vào hoặc sau ngày 31 tháng 5 năm 2022, chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức sẽ được áp dụng. Các trường hợp liên quan đến COVID-19 sẽ không đủ điều kiện được áp dụng.

Các yêu cầu hủy sẽ được xử lý theo phạm vi áp dụng trường hợp bất khả kháng có hiệu lực tại thời điểm gửi yêu cầu, và các đặt phòng/đặt chỗ đã được hủy từ trước sẽ không được xem xét lại.

Nếu thời gian ở/trải nghiệm đã bắt đầu (đã qua thời điểm nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm), quy định về trường hợp bất khả kháng sẽ không được áp dụng.

Đặt phòng/đặt chỗ trong nước tại Hàn Quốcđặt phòng Luxe được áp dụng chính sách khác.

Những đặt phòng/đặt chỗ nào được áp dụng

Trường hợp đặt phòng/đặt chỗ vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020

Các trường hợp thực hiện đặt phòng và đặt chỗ Trải nghiệm Airbnb vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020 và có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm trong vòng 45 ngày kể từ hôm nay có thể được phép hủy trước khi nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm. Điều này có nghĩa là khách sẽ được hoàn tiền đầy đủ bằng tiền mặt hoặc nhận khoản tích lũy tương đương với số tiền họ đã thanh toán (trong trường hợp áp dụng khoản tích lũy) khi hủy theo chính sách này, và Chủ nhà/Người tổ chức có thể hủy theo chính sách này mà không bị tính phí hay bị ảnh hưởng đến danh hiệu Chủ nhà siêu cấp của họ, và Airbnb sẽ hoàn tiền hoặc cấp khoản tích lũy đã bao gồm mọi khoản phí dịch vụ.

Những trường hợp đặt phòng và đặt chỗ Trải nghiệm Airbnb vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020 và có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm cách ngày hôm nay trên 45 ngày hiện đều thuộc không phạm vi áp dụng trường hợp liên quan đến COVID-19. Chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức trải nghiệm sẽ được áp dụng như thường lệ.

Nếu một đặt phòng/đặt chỗ đã bắt đầu (đã quá thời điểm nhận phòng), trường hợp bất khả kháng này sẽ không áp dụng.

Trường hợp đặt phòng/đặt chỗ sau ngày 14 tháng 3 năm 2020 và trước ngày 31 tháng 5 năm 2022

Đối với trường hợp chỗ ở và Trải nghiệm Airbnb được đặt sau ngày 14 tháng 3 năm 2020 và trước ngày 31 tháng 5 năm 2022, chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức sẽ áp dụng như thường lệ, và những trường hợp liên quan đến COVID-19 sẽ không thuộc phạm vi áp dụng theo chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp khách hoặc Chủ nhà/Người tổ chức đang bị nhiễm COVID-19 tại thời điểm hủy. Các trường hợp liên quan đến COVID-19 không đủ điều kiện được áp dụng bao gồm: gián đoạn giao thông và hủy chuyến; khuyến cáo và quy định hạn chế đi lại; khuyến cáo bảo vệ sức khỏe và cách ly; các thay đổi đối với luật hiện hành; và các lệnh khác của chính phủ như lệnh di tản, đóng cửa biên giới, cấm cho thuê ngắn hạn và các yêu cầu ở yên tại chỗ.

Trường hợp đặt phòng/đặt chỗ vào hoặc sau ngày 31 tháng 5 năm 2022

Đối với chỗ ở và Trải nghiệm Airbnb được đặt vào hoặc sau ngày 31 tháng 5 năm 2022, chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức sẽ được áp dụng. Các trường hợp liên quan đến COVID-19 sẽ không đủ điều kiện được áp dụng theo chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi.

Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi có mục đích là bảo vệ khách và Chủ nhà/Người tổ chức khỏi các trường hợp bất khả kháng phát sinh sau khi đã đặt phòng/đặt chỗ. Kể từ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, chính sách trường hợp bất khả kháng không còn được áp dụng nữa vì COVID-19 và những hậu quả của đại dịch này không còn là điều không lường trước được hoặc ngoài dự kiến. Hãy nhớ xem xét kỹ chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức khi đặt phòng/đặt chỗ và cân nhắc lựa chọn phương án có mức độ linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bạn.

Cách thực hiện

Nếu bạn là khách, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn hủy và hoàn tiền khi truy cập trang Chuyến đi và chọn chuyến đi của bạn – tìm hiểu cách thực hiện. Nếu bạn là Chủ nhà/Người tổ chức, bạn sẽ tìm thấy thông tin trong bảng điều khiển đón tiếp khách.

Thông tin cập nhật và tài nguyên hỗ trợ về vi-rút corona

Chúng tôi đã chọn lọc các bài viết hỗ trợ cộng đồng Airbnb trong thời gian này tại Trung tâm tài nguyên. Bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất về công tác ứng phó với COVID-19 của chúng tôi, từ các nội dung cập nhật chính sách đến tài nguyên hỗ trợ dành cho Chủ nhà, Người tổ chức và khách.

Bạn cũng có thể tham khảo chính sách trường hợp bất khả kháng để tìm hiểu về phạm vi áp dụng đối với các trường hợp không liên quan đến COVID-19.

Chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên cộng đồng lưu ý đến thái độ tôn trọng, hòa nhập và chính sách không phân biệt của chúng tôi khi tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét việc áp dụng chính sách này. Vui lòng theo dõi trang này để biết các nội dung cập nhật và thông tin mới.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

 • Khách

  Tìm chính sách hủy của Chủ nhà

  Số tiền hoàn lại sẽ phụ thuộc vào chính sách hủy của Chủ nhà và ngày, giờ bạn hủy.
 • Khách

  Hủy đặt phòng

  Bạn có thể vào mục Chuyến đi để hủy hoặc thay đổi thông tin đặt phòng.
 • Quy trình hủy

  Sự cố đôi khi có thể xảy ra và bạn phải hủy đặt phòng/đặt chỗ. Để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, dưới đây là cách hủy đặt phòng/đặt chỗ.
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký